IFK i topp i nöjdkundsundersökning

  • 10/12/2018

Elitserieföreningarna har låtit ett företag göra en undersökning av hur nöjda klubbarnas sponsorer är med samarbetet med respektive bandyklubb.

Sponsorerna fick utifrån 18 olika aspekter betygsätta klubbarna på en skala från 1 till 7, där 7 innebär högsta betyg. De fick även sätta ett totalbetyg.

Sponsorerna fick även besvara frågan varför de samarbetar med respektive klubb samt ange vad IFK kan göra för att öka nyttan av samarbetet.

Resultatet av undersökningen var mycket glädjande för IFK. Vi fick det högsta totalbetyget (6,2) av alla klubbar i Elitserien, där det genomsnittliga betyget var 5,2. Delbetygen låg för IFK:s del genomgående över genomsnittet för klubbarna.

Motiven för samarbete med IFK var många men det absolut vanligaste (70% av de som besvarat enkäten) var att man ville visa samhällsansvar genom samarbetet.

Andra vanligt förekommande motiv (man fick ange flera motiv) var att det var positivt att associeras med IFK och att sponsringen innebar en bra varumärkesexponering. När det gällde frågan om hur nyttan av samarbetet kan bli större var svaret ”att en bandyhall behövs” det ojämförligt vanligaste svaret.

IFK kommer dock inte att låta sig nöjas medatt vi har lyckats få bra betyg. Vi jobbar alltid i all vår verksamhet medständiga förbättringar och genomgången av nöjdkundundersökningen gav oss ettantal tankar om hur vi kan förbättra samarbetet med våra sponsorer.

De framgångsfaktorer som medfört det höga betyget; skridskofritids, en välskött ungdomsverksamhet, positivt bemötande, Röda Nystanet, Bandyhyllan etc, etc kommer vi givetvis att jobba vidare med.

Inga kommentarer till "IFK i topp i nöjdkundsundersökning"


    Kommentera

    .