Nästa föreläsning

Företagarklubben fortsätter ett erbjuda intressanta och inspirerande föreläsare som utvecklar både dig som person samt ditt företag!

 

Nästa föreläsning blir den 27:e september då Kent Carlsson, VD för Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI)  vilka tillhandahåller producentansvaret i Sverige för de företag som verkar inom vårt land.

Han kommer att prata om det producentansvar som nu många företag börjar få på sin agenda i den alltmer cirkulära ekonomi som vi alla verkar i.

Plastkretsen, en del av FTI gör nu stora investeringar i Motala för att stärka plastens möjlighet att återvinnas. Motala kommer med dessa satsningar bli Sveriges nav kring återvinning av plast.