IFK har hållit årsmöte

 • 26/06/2019

Igår kväll hölls IFK’s årsmöte nere på Isstadion och närvarande var som vanligt en trogen skara med Gösta Westling i spetsen, som inte missat många av föreningens årsmöten sedan dess bildande.

Till årsmötets ordförande valdes Kjell Augustsson och han ledde med van hand medlemmarna igenom de stadgade punkterna. Några av de viktigare delarna under mötet var:

 • att Bo Ribers omvaldes ytterligare ett år som ordförande
 • att Jonas Tell och Mats Kindell är nyvalda till styrelsen på två år och samtidigt avtackades Charlotte Rytthammar (5 år i styrelsen) och Gert Arne Sköld (2år) för sitt bidrag till föreningen. Patrik Rosenqvist och Patrik Carlsson omvaldes på två år. Nya styrelsen består då av
  • Bo Ribers, Ordförande
  • Maria Broomé
  • Åsa Malmberg
  • Patrik Rosenqvist
  • Patrik Carlsson
  • Lars Fergin
  • Jonas Tell
  • Mats Kindell
 • att föreningen för 10:e året i rad visade ett plusresultat, även om det var ett mindre sådant, och med det säkrade elitlicensen även för säsong 2020/2021
 • att Pär Höckert tackades av för att i över 10 år ha lett valberedningen.
 • Pär H tillsammans med Tommy Svensson redogjorde även för hur föreningen arbetar med ungdomssatsningen och då främst utbildningen av föreningens ledare. En extra glädjande punkt de lyfte fram var  succén med vårt bandygymnasium som nästa år växer till att ha 18-20st spelare och då även våra första tjejer som kommer gå den inriktningen. Här gör Pär och Tommy en fantastisk insats i att leda detta.
 • Pär Beckne redogjorde för läget i a-laget och statusen i långköraren om bandyhallsfrågan, där nya möten är inplanerade med kommunen.

Det bjöds även på hembakta bullar och kaffe. Tack alla medlemmar som närvarade och vi ser nu alla fram med tillförsikt mot en ny spännande bandysäsong

Mats (tv) och Jonas (th) om ordföranden

Inga kommentarer till "IFK har hållit årsmöte"


  Kommentera

  .