Om Söderhamn kan – kan vi i Motala också!

  • 10/07/2017

Motala och Söderhamn har vissa likheter. Förutom att båda kommunerna har ett elitlag i bandy så har de också under åren haft vissa likheter i nedgången av sin industristruktur. Söderhamn dominerades tidigare av Ericsson fabriken och vid dess nedläggning försvann tusentals jobb. Dessutom försvann även flygflottiljen, F 15.

På kommunens hemsida berättar kommunalrådet Sven-Erik Lindestam (s) att på 1970-talet hade Söderhamn 32 000 invånare.  Men nu har det vänt. Invånarantalet ökar stadigt och är idag ca 25 000 invånare. ”Vi är inne i en positiv utveckling och vi rustar för en ljus utveckling”säger Lindestam. Jämför Motala.

Som bekant har vi i Motala diskuterat en s k Aktivitetshall under många år. Flera av oss har drivit detta hårt och envist. En hall som ska vara öppen även under icke-issäsong och till gagn för alla Motalabor. I kommunens planeringsförutsättningar uppskattar man kostnaden för en sådan till ca 90 mkr. Inom IFK anser vi att investeringskostnaderna avsevärt kan reduceras och hamna på ca 58-60 mkr, i likhet med Söderhamn. Efter sommaren ska en arbetsgrupp träffas och diskutera de idag tre olika ekonomiska kalkyler som föreligger.

Här nedan ser du två bilder från det imponerande och snabba hallbygget på Hällåsen, Söderhamn. Den översta bilden visar gjutning av fundament från 30/3-17 och den nedersta, från 5/7-17, visar hur ena gaveln kläds med panel/isolering. Hallen beräknas vara klar redan i oktober 2017.

I likhet med Söderhamn är det önskvärt att vi i Motala också har samma handlingskraftiga process/utfall under 2018.

Du kan följa hallbygget dag för dag i Söderhamn genom  http://brobergsoderhamn.se/2017/07/hallasen-just-nu

//Pär Höckert

Inga kommentarer till "Om Söderhamn kan – kan vi i Motala också!"


    Kommentera

    .