Två nya styrelseledamöter

  • 28/06/2018

Årsmötet i hamn – utökning av styrelsen

IFK Motala Bandyklubb höll på onsdagskvällen sitt ordinarie årsmöte på XL Bygg Arena. Mötet leddes av Kjell Augustsson och allt gick enligt planerna.

IFK har järnkoll på sin ekonomi och visar för nionde året i rad ett litet plusresultat, kr 4 281,-. ” Vi har bäst ordning på ekonomin i hela bandysverige, säger klubbchefen Pär Beckne…”

Omsättningen uppgick till 5,2 mkr, vilken var en klar ökning mot föregående år. Till säsongen 18-19 beräknas den öka med ca 100 tkr. Den kommande budgeten, väl genomarbetad, presenterades och godkändes av årsmötet.

Valberedningens ordförande Pär Höckert föreslog en utökning av styrelsen från sju till åtta ledamöter, vilket godkändes.  Bosse Ribers blev omvald för femte året i rad. Omvald blev också Lars Fergin. Nya ledamöter blev Maria Broomé (tv) och Åsa Malmberg (th), vilka flankerar Bo Ribers i bilden till höger.

Anchi Alm avtackades efter fyra framgångsrika år i styrelsen av Ribers.

Som avslutning höll Beckne ett ”brandtal” där han vädjande till bl a de  närvarande att försöka hitta nya personer som vill göra en insats för föreningen. ”Vi har inte brist på idéer, men brist på folk som kan ge oss ett handtag på 5-10 timmar per år. Många kan göra lite mindre..”

Ordförande Bosse Ribers tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Styrelsen består således av;

Bo Ribers, ordförande, Patrick Rosenqvist, Patrik Carlsson, Gert-Arne Sköld, Charlotte Rytthammar, Lars Fergin, Åsa Malmberg och Maria Broome´.

Inga kommentarer till "Två nya styrelseledamöter"


    Kommentera

    .