Bandyhall i Motala, i höst eller nästa år eller…?

Läs vår kåsör Pär Höckerts senaste inlägg om pågående bandyhallsbyggen i allmänhet och det beslutade bygget i Motala i synnerhet.

 

Tänk att bandysporten har överlevt i alla år. Trots enorm konkurrens av alla inomhussporter. Och trots klimatet. Och trots att det inte är den enklaste idrotten att lära sig; på stålskodd fot och samtidigt hantera både klubba och boll.  Men sporten lever. Om inte frodas, så håller den kaxigt näsan över vattenytan och har fortfarande en folklig, genuin förankring. Och varför skulle inte en kultursport göra detta? Världens vackraste lagsport. Och snabbaste. Vad skulle ta död på den? Vad skulle hindra den att växa? Ja, det skulle vara det där med väder och vind förstås. Därför är utvecklingen av hallar ett måste. Det har sagts i många år. Med risk för att bli tjatig handlar mina personliga funderingar om detta. Återigen.

Svenska Bandyförbundets Lasse Wennerholm, östgöte och bosatt i Vreta kloster, säger att i förbundets strategidokument har angetts att år 2025 ska det finnas minst 25 hallar i landet.  (Är Motala då bland dessa…?). Han anser att detta mål kommer att nås. Energibesparande åtgärder är en viktig nyckel i detta sammanhang. Med tak och väggar minskar självfallet elförbrukningen till bl kylaggregat, värmepumpar och belysning. Snöröjning blir ett minne blott. Ett antal hallar har redan idag metoder att nyttja överskottsvärme till att värma bl närliggande idrotts- och simhallar. Möjligheterna att installera solpaneler på dessa enorma byggnader är stora. Dessutom, fortsätter Wennerholm, sker kontinuerligt en uppdatering/renovering av ett antal konstfrusna anläggningar runtom i landet (totalt finns 75, den senaste byggd 2019 i Borås).

Ett antal hallar projekteras, byggs i år och nästa år.

Ruddalen, sydväst om Göteborg stad, bygger hall och den ska invigas hösten 2022. Hallen berättar, fastighetschef A-C Hellman, byggs i två etapper på nuvarande bandyplan. Idag finns redan en stålstomme uppsatt och innevarande is säsong pågår som vanligt. Den 1/3 återupptas byggverksamheten och väggar och tak uppsättes. Publikkapacitet ca 1200, varav 150 stående. Göteborg stad äger, bygger och driftar hallen, som är en del av ett stort idrottscentrum.

Bollnäs, hjärtat i Hälsingland, som turistbroschyren anger, har kämpat i ungefär lika många år som Motala för en hall. Och nu är den på G. Flytt sker från anrika Sävstaås efter denna säsong och till hösten 2022 sker de första skären i den nya hallen. I det gamla SJ-området, efter omfattande sanering, ska hallen få ett centralt placerat läge i ett nytt arenaområde. När bandyhallen står färdig ska kommunen hyra den av Samhällsbyggnadsbolaget enligt avtal. Bollnäs Bandy Drift AB ska stå för underhåll och drift av hallen.

Daniel Labe, Mölndal stad, är förutom enhetschef på idrottsförvaltningen också elitdomare i bandy. Han ger mig en kort information via telefon att hallen byggs på befintlig arena, spaden sätts i jorden i mars 2023 och ska stå klar under hösten samma år. Labe anger vidare att man tagit intryck av Katrineholms bandyhall och ska preliminärt ha samma leverantör. Publikkapacitet ca 2000. Mölndal stad, med ca 70 000 invånare, ska äga och drifta hallen.

Å` så var det vi i Motala. Händer det nå´t i denna långbänksfråga?  Tja, kanske. Som bekant har vi IFK med en åsnas envishet och under tio (!) möten med kommunen 2021 hävdat att en bandyhall borde kunna tas i bruk senast i december 2022. Skälen till detta är många. Ett är att inte bygga både ishallarna samtidigt utan endast skelettet av hockeyhallen. Ett ytterligare är att inte räddhågset uppfinna hjulet i projekteringsprocessen varje gång, utan dra lärdom av de cirka tjugotalet hallar som finns idag. Hursomhelst. Hallen kommer sannolikt bli bra. (Må den stå färdig 2023, som utlovats…)

Några korta fakta om hallen; placering vid det nya idrottscentret vid RV50, publik drygt 2000 varav 200 sittande, läktare på en långsida, gruspist, utformning likt Katrinholmshallen, hockeyhall placerad på norra kortsidan, rejäla utrymmen för restaurang och cafeteria samt materiel och slip, omklädning mm mellan ishallarna, entrétorg i mitten etc. Ishallarna kommer att ägas och driftas av Motala kommun. Bandyhallen enskilt beräknas kosta ca 95 mkr.

Understundom, ymnigt svettandes och främst nattetid dyker det upp en hemska tankar; Finns det någon enda person, eller organisation, som skulle vilja överklaga och försena ett idrottscentrum för unga och gamla som vill vara mån om sin hälsa…?

Det blir nog bra till slut. Förhoppningsvis.

//Pär Höckert