Bandyuppropet

IFK Motala Bandyklubb har inte gett upp kampen för en ishall. Vi ska rädda kvar bandyn i stan och vi ska se till att barn, ungdomar och vuxna får bra möjligheter till motion och friskvård.

En ishall är ett måste för att vår förening ska kunna fortsätta i sin nuvarande form, med ett starkt elitlag och en bred ungdomsverksamhet. En ishall är också en förutsättning för att alla barn och unga i kommunen ska kunna åka skridskor på lov, friluftsdagar, idrottslektioner och efter skolan.

Idag nyttjar IFK Motala 35 % av isbanans tillgängliga tid. Tid därutöver står till övriga Motalabors förfogande, genom till exempel allmänhetens åkning.

 

Varför är det viktigt?

– En ishall har is en stor del av året och är inte beroende av väder. Det ger bra förutsättningar för skolaktiviteter, för allmänhetens åkning samt för träning och tävling på hemmaplan för skrinnare och bandyungdomar.

– En ishall skapar möjligheter för en aktiv fritid för alla kommunens invånare. Skridskoåkning är roligt, enkelt och gynnar folkhälsan. En ishall skulle bli en attraktiv social mötesplats för Motalabor, föreningar och kommunbesökare.

– Klimatförändringarna gör det allt svårare att över tid producera is utomhus, även om kommunen investerar pengar i ett nytt kylsystem. En ishall är betydligt mer energieffektiv och kostnadseffektiv än en utomhusbana.

 

Vi i IFK Motala har erbjudit arbetstimmar och material. Vi har erbjudit att själva bygga hallen och hyra ut den till kommunen. Vi har företag som är villiga att gå in och stötta.

 

Vi har också tagit fram kalkyler som visar att ett hallbygge är mer kostnadseffektivt än kommunens plan att lappa och laga nuvarande arena under en tioårsperiod, för att sedan bygga nya anläggningar på annan plats. Kostnaden för denna tioårsplan, att laga och sedan bygga nytt, uppgår till 280 – 380 mkr. Detta överstiger vida kostnaden för en ishall på befintlig plats och för att reparera befintlig hockeyhall.

 

Vi behöver en ishall och vi behöver den nu. Därför måste vi bygga på befintlig plats.

Vi vill skriva ett nytt kapitel i Motala kommuns historia!

Vi vill att motion och idrott ska vara viktigt i vår kommun!

Vi vill att vår förening ska leva vidare!

 

Om du delar denna uppfattning, är vi tacksamma för att du skriver under detta upprop här och nu.

https://www.mittskifte.org/petitions/bandyuppropet-i-motala

 

IFK Motala Bandyklubb

#bandyuppropet #byggpåbefintligplats #räddaifkmotalabandy

Media

2023-08-18 S kan inte lova att beslutet rivs upp vid valseger

2023-08-28 Samverkan lovade ishall – nu vill de avbryta projektet 

2023-07-21 Så mycket har ishallsutredningarna kostat – hittills

2023-06-22 Målet för politiken: Ishallsbeslut i augusti  (Tjänstemännen vill ha svar på vilken plats det ska byggas ishallar på)

2023-05-25 Ishallsläget: Alternativen undersöks till midsommar

2020-02-20 IFK Motala får ingen bandyhall – SD röstade fel

2020-03-25 Bandyhall: Förslaget röstades ner av Alliansen och SD

2019-11-19 Nya visioner om bandyhall i Motala

2019-06-14 Hans besked – om stora planerna i Varamon (Försäljning av mark – kring järnvägen/Göta kanal)

2019-03-05 Kommunens miss: Skickade in fel papper om eken

2019-01-07 Kommunalrådet hoppfull om bandyhall

2018-11-16 Alliansen säger nej till bandyhall

2018-11-01 Nytt hallförslag i Motala läggs fram

2018-09-14 Motaladelegation i Söderhamns bandyhall

2018-06-12 Fullmäktiges beslut – om aktivitetshall (Motala kommunfullmäktige har slutligen antagit detaljplanen för en eventuell aktivitetshall inom isstadion)

2018-05-25 Förstudie om aktivitetshall stoppas

2018-04-03 Bandyhalls-planen till fullmäktige 

2017-12-26 Så vill de ha aktivitetshall 

2017-10-27 IdrottensAffärer.se – Hall-å, varför byggs det inte fler?

2017-09-26 Projektet försenas ytterligare i Motala

2016-01-13 Pågående projekt: När sätts spaden i marken för Sveriges nästa bandyhall?

2015-09-30 Glasklart att det blir en hall

2015-09-15 Majoriteten vill ha aktivitetshall

2015-08-19 En bandyhall snart verklighet?

2015-04-16 IFK: Så kan hallen byggas (IFK gav då förslag på en billigare lösning när det gäller bandyhall)

2014-12-16 Kommunen planutreder bandyhall

2014-12-02 IFK jobbar vidare med hallen

2014-02-19 Jobbet med bandyhall har satt fart

2013-02-18 Resultat av enkätundersökning – Utvecklingsplan Motala s 25-24 och 42-43

2012-12-19 Motala bygger bandyhall

2012-11-08 Bandyhall skjuts upp ett år

2012-09-18 Bandyhall till Motala