Bitter? Jag är inte bitter…

[lead]Under cirka tio år har jag på IFK:s hemsida skrivit min personliga uppfattning om olika saker. Inte sällan om idrott. Oftast om bandy.[/lead]

I dessa Coronatider känns det oviktigt att skriva om Bandyhall, en icke obekant långbänk, men det går helt enkel inte att undvika.

Genom åren har otaliga hinder och förseningar, läs ovilja, att bygga hall framkommit. Detta oavsett politisk färg på kommunalråd och dignitet på tjänstemän. På något jäkla sätt har vi hamnat offside. Mellan stolarna. Några exempel.  Eken, den berömda på kortsidan av bandybanan. Den måste ha växt- och ljusavstånd, enl. Länsstyrelsen.

Valåret 2018 framkom genom en av otaliga utredningar att en hall skulle kosta absurda 190 mkr!!  Inte 90 mkr som hela tiden diskuterades. Och minns ni ballonghallen, som plötsligt dök upp?  Och vi i IFK hakade på, något naiva och pragmatiska.  Efterhand hakade vi av.

Samma kommunalråd, idag inlåst, lanserade en flytt av nuvarande idrottscenter till nytt idrottscenter i det framtida Lalandiaområdet. Denna tanke tycks dessvärre leva vidare. Här luktar det kapitalförstöring av enorma mått. Att riva bandybana och hockey hall (nyligen besiktigad av SHF och befunnits perfekt) uppskattas till ca  150 mkr.

IFK:s hallgrupp, vågar jag säga, består av hög kompetens. Erfarenhet av både ekonomi, teknik och av bandyhallkunnande finns i gruppen.  Den kalkyl, som självfallet har överlämnats till berörda politiker och  som lanserats via insändare samt på vår hemsida är ytterst trovärdig. En investering på ca 90 mkr, varav IFK ämnar bidra till ett värde av ca 6 mkr.

Allianspartierna, med hjälp av SD, säger som bekant nej till en hall. Trots att ett hallbygge inte belastar kommunens driftsbudget och därför inte inkräktar på andra angelägna investeringar. Man undrar vilket köttben som SD erhöll. Kredit ska dock de röd/gröna ha som, äntligen, satte ned foten och föreslog en hall.

Bandybanan, 56 år gammal läcker pengar som ett såll. De senaste fem åren har anläggningen säkerligen kostat oss skattebetalare 10 mkr. Och nu, under maj månad, påbörjas ett lappa-och-laga projekt för 5–6 mkr!

Den tillfällige och nuvarande kommunalrådet anser att kommunen inte behöver stötta elitidrott. Detta enl. en intervju i MVT. Han vill inte förstå vad massor av andra kommuner (Linköping, Växjö, Lidköping, Katrineholm osv) i landet förstår. Dvs att bredd och elit hör ihop och därmed gynnar inte bara varandra utan kommunen i stort..

Kunde hallgruppen och bandyklubben agerat annorlunda i sin mångåriga hallkamp. Ja, säkerligen. All anledning finns förstås för självrannsakan. Men det kanske jag återkommer till vid annat tillfälle.

Är det kört nu? Nej inte än.

Bitter? Jag är inte bitter…

//Pär Höckert