Bosse Ribers 80 år!

Vår ordförande fyller 80 år den 2 juni. Grattis säger hela IFK-bandyn till Bosse!

 

Han valdes enhälligt på årsmötet i juni 2014 och har sedan dess skött sitt uppdrag på allra bästa sätt. Föga förvånande. Han kom inte likt Carlsson i Strindbergs Hemsöborna ”som ett yrväder en aprilafton”, utan tog sig an ett IFK med lugn, systematik och analytisk blick. En perfekt ordförande för blåvitt i ett för klubben välbehövligt läge. Dock hade Bosse redan från 2009 deltagit i styrelsearbetet på olika sätt, så han hade god kännedom om klubben.

Bosse är inte känd för att omedelbart gå till attack utan hans matchplan bygger på strategiska och genomtänkta beslut. En försiktig general således, men ytterst målinriktad. Inga långa bollar på Bengt där inte.

80 år är förvisso en ansenlig ålder, men Bosse är verkligen still going strong med både fotboll och tennis på den vardagliga repertoaren. Han utvecklade snabbt efter sitt tillträde ett fint samarbete med både styrelse och inte minst klubbchef Pär Beckne. Den sistnämnde och Bosse är numera ett verkligt samspelt radarpar. Båda med stark ställning bland andra klubbar runtom i landet.  Mellan dessa herrar sker få felpass. (Vi ser fram mot den sedvanliga löpduellen på Stadsloppet i augusti. Tror Pär B suktar efter revansch..?)

Att Bosse, erfaren revisor som han är, har järnkoll på bokföring, redovisning och föreningens ekonomi vittnar bl 13 år på raken med plusresultat. Tveksamt om en enda elitklubb kan matcha detta i bandysverige. Ingen kostnad eller intäkt passerar Bosse utan hans vaksamma öga.

Styrelsekamraterna säger att jubilaren är ”inlyssnande och har full kontroll både på ekonomi och mötenas genomförande på ett engagerande sätt. Höjdpunkten är alltid sommarmötet som hålls ute på Freberga med en bit mat, vilket oftast är de nya styrelsemedlemmarnas första möte.”

Avslutningsvis, Bosse; du är en av IFK:s stora ledare. En blåvit hjälte. Din insats har haft, har och kommer ha stor betydelse för föreningen. Stort Grattis, igen!

// IFK-bandyn genom Pär Höckert