Här finner ni senaste årsredovisningen för  moderföreningen samt en koncernredovisning.

Års- och koncernredovisning för 2021-05-01 till 2022-04-30.

 

Frågor besvaras av styrelsens ordförande via mail bo.ribers@gmail.com