Styrelsen

Detta är styrelsemedlemmarna i IFK Motala Bandy säsongen 2022/23:

Bo Ribers, ordförande, Email: bo.ribers@gmail.com

Louise Wisell (ny 2022)

Micael Westerberg (ny 2022)

Patrik Rosengren

Patrik Carlsson, vice ordförande, Email: patca04@gmail.com

Therese Cederblom

Mats Kindell