Bilder

Alla bilder på IFK Motala’s hemsida, där inte annat angetts, har tagits av Sarnehed Photo, https://sarnehed.se/. IFK Motala bandy äger rätten att använda dessa i sina egna publiceringar på hemsidan och i sina sociala mediakanaler.

Om ni önskar använda några av dessa foton för eget bruk, vänligen kontakta:

Särnehed Media AB
Korsängsgatan 81
749 49 Enköping
070 38 44 064
info@sarnehed.se