Bli medlem i företagarklubben

Ett medlemskap i Företagarklubben kostar 10 000 kr (exkl moms) per år för 4 personer och 7 500 kr (exkl moms) för 2 personer. Medlemskapet inkluderar mat, mingel och föreläsning vid fyra tillfällen varje år. Se vilka prominenta föreläsare som redan varit, TIDIGARE FÖRELÄSARE
Det finns också möjlighet att delta med en person och att köpa till platser till enstaka föredrag.
För medlemsskap kontakta Bo Ribers via e-post bo.ribers@gmail.com