Lasse Stjernkvist föreläste

Lasse Stjernkvist gäst när Företagarklubben drog igång igen.

 

Motalason, s-politiker, journalist, kommunalråd i Norrköping, riksdagsledamot, generaldirektör. Listan kan göras lång och omfattande beträffande Lasse Stjernkvists många arbetsuppgifter.

Många skratt infann sig i KF-salen när Stjernkvist mindes hur han  som ung politiker för första gången var i nämnda sal.  Hans förhoppning var från början att etablera sig som sportjournalist, men hans bana tog andra vägar.

Lasse inledde kort med att be om ursäkt för att han ibland förknippats med IFK:s bandyguld 1987!

– Min insats inom idrotten är ytterst blygsam. Utfyllnadsspelare i några lokala fotbollslag i Motala står endast på meritlistan. Faktum är att jag prövat på de flesta idrotter. Utan framgång! Men med glädje, säger Lasse.

Föreläsningens avsikt var att beröra hur politiker och företagare gemensamt kan skapa både samhällsnytta och företagsutveckling. En orts utveckling har oftast att göra med goda kommunikationer. Här gav Stjernkvist det konkreta exemplet ostlänken, som förbinder Stockholm – Norrköping och vidare söderut. Ett synnerligen envist och enträget arbete under 25 år som handlade om att tillsammans med andra kommuner och näringsliv kraftsamla. Tålmodigt.

Vidare nämnde han vikten av att hitta balansen mellan förändring/förnyelse och ömsinthet. Det vill säga att inte tappa respekt för historien. Ett exempel på detta är Norrköpings industrilandskap, som på 80-talet, när staden var på dekis, var på väg att raseras. Så skedde som bekant inte. Kommunen och dess näringsliv var överens om att bevara och utveckla detta unika område.

Motalas hamnområde är också ett gott exempel på hur en del av staden kan förändras och förvandlas till något positivt.

Stjernkvist avslutade med att berätta kort om sin nuvarande utredningsuppgift avseende komvux- och gymnasieskolorna för Motala, Boxholm, Vadstena, Mjölby, Tranås och Ödeshög. Allt för många elevplatser står idag tomma. Utbudet är för stort. Samverkan över kommungränserna behövs. En modell för detta samarbete ska förhoppningsvis bli utfallet av utredningen.  

Nästa gäst i företagarklubbens regi sker redan onsdagen den 24 november. Motalabördige professor Magnus Henrekson, Institutet För Näringslivsforskning, föreläser om hur det egna företaget ska bli framgångsrikt.

På bilden flankeras han av Företagarklubbens ordförande Lars Johansson och Bo Ribers.

Läs mer om hur du eller ditt företag kan delta och knyta nya kontakter på dessa föreläsningar här, Företagarklubben.

//Pär Höckert