Obefintlig konsekvensanalys i ishallsfrågan

Dagens insändare i Motala och Vadstena tidning

De styrandes beslut att inte bygga en ishall på befintlig plats resulterade ju som bekant i att IFK Motala Bandyklubb tvingades avveckla elitverksamheten, vilket även påverkar ungdomsverksamheten negativt. Enligt min uppfattning är beslutet förvånande, eftersom en konsekvensanalys av beslutet verkar vara obefintlig. De styrande har många saker att förklara nämligen:

1. Byggande av bostäder på befintlig plats ansågs tydligen viktigare än att bygga en ishall. Konsekvensen av detta blir att nuvarande isstadion måste flyttas och att en ny hockeyhall och en ny isbana/större ishall skulle byggas på annan plats till en kostnad på minst 300-400 mkr beroende på valt alternativ. Jag förutsätter härvid att de styrande inte har för avsikt att frånta motalaborna möjligheten att åka skridskor på en större is.

2. Behovet av bostäder i kommunen är, som framgått av en artikel i MVT, även på mycket lång sikt i högsta grad täckt genom befintliga och planerade detaljplaner även om man avstår från bostadsbyggande på nuvarande isstadion.

3. Man kan också fråga sig varför det skulle vara attraktivt med just bostäder på befintlig plats. Utbyggnaden av järnvägen mellan Motala och Hallsberg, som passerar isstadion, görs för att ett drygt hundratal godståg ska kunna passera främst under nattetid. Alla som upplevt passerande godståg vet att de bullrar så mycket att man då inte kan ha några fönster öppna. Dessutom medför fotbollsträningar på idrottsparken framför allt under höst- och vintertid en störande belysning rakt in i de fönster som vetter mot idrottsparken.

4. Det ekonomiska värdet av den mark, som enligt visionen om Kanalstråket/Kanalstaden är ytterst begränsat, om man jämför med kostnaden för att flytta isstadion. Marken som förvärvades på den andra sidan av idrottsparken kostade drygt 25 mkr. Värdet av isstadion i befintligt skick torde därför snarare under- än överstiga detta belopp. Utifrån detta är det obegripligt att de styrande är beredda att lägga ner 300-400 mkr på ett nytt isstadion.

5. I det så kallade bandyuppropet konstaterade ca 3 000 motalabor och därutöver flera hundra personer, som bor på annan ort, att de styrandes vision om bostäder på isstadion innebär en betydande belastning på kommunens ekonomi i och med att ett nytt isstadion måste byggas. I bandyuppropet framhölls även de negativa konsekvenserna för IFK:s verksamhet. Varför har de styrande valt att bortse från så många motalabors uppfattning?

6. Visionen om ett idrottscenter i Varamon torde redan idag ha övergetts p g a de höga kostnaderna för ett nytt isstadion och det faktum att Lalandia inte längre är intresserade av en etablering. Eftersom våra politiker numera dessutom synes vara överens om att simhallen ska ligga, där den nu ligger, att Maifs anläggning idrottsparken kommer att vara kvar och den befintliga sporthallen rymmer ett stort antal idrottsgrenar, är det enda naturliga att Motalas idrottscenter ska ligga i anslutning till de nämnda arenorna. Att då flytta isstadion till annan plats i Motala blir inte bara dyrt utan även ologiskt.

Lars Johansson