Tre intensiva dagar på Riksidrottsmötet i Jönköping 24-26 maj

[lead]Under den gångna helgen har jag varit på Riksidrottsmötet (RIM) i Jönköping tillsammans med hundratals idrottsledare från hela landet. Jag hade där förmånen att representera Sv Bandyförbundet tillsammans med Anders Bergström, Nässjö och den tilltänkte nye ordföranden för SBF, Per-Anders Gustafsson, Lidköping.[/lead]

Som bekant är RIM, som hålls vart annat år, det samlade namnet för Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas årsmöten – RF-stämman och SISU-stämman. Där samlades representanter för 71 medlemsförbund samt SISU Idrottsutbildarnas 3 medlemsorganisationer för att diskutera och fatta beslut om en rad frågor. Stämmorna är alltså idrottens högsta beslutande organ.

– Äntligen är vi här, det här har jag längtat efter, inledde Björn Ericsson stämman, med sin välbekanta stämma! Björn, som för övrigt omvaldes för ytterligare en tvåårsperiod. Han betonade vikten av att hålla ihop idrotten och hitta en balans mellan en ideell och kommersiell värld.

Amanda Lind, idrottsministern, berörde i sitt tal att tillgången på idrott beror i alltför stor utsträckning på socio-ekonomisk tillhörighet. Idrott ska nå alla, var hennes föga överraskande uppfattning. Jämställdhet är förutsättning för framgångsrik idrott, var också hennes budskap.

Som sagt, en rad olika beslut togs på stämman. Du, käre läsare, kan läsa mer genom att gå in på RFs hemsida https://www.rf.se/ och ta del av bl

  • Anslutningsformer för medlemskap
  • Idrottens stödsystem som behandlar ramar och principer för ekonomiskt stöd till IF, distrikt, SF och övriga organisationer på nationell nivå.
  • Uteslutning

Svensk bandy medverkade i en motion, nr 15, med sju övriga SF, bl fotboll, hockey och handboll avseende ”En slagkraftig organisation på central och regional nivå med idrotten i fokus” Motionen handlade konkret om att optimera resurserna via bl samverkan på SF och SDF-nivå samt på RF/SISU-nivå. Motionen bifölls av stämman och utredning ska ske.

Under Riksidrottsmötet utdelades också förtjänsttecken i guld till ett hundratal förtjänta idrottskämpar. Däribland tre Boren-killar från Motala, Tomas Samuelsson, Roul Johnsson och Peter Petre´.

Slutligen.

Jag uppfattade hela tillställningen som ytterst intressant, lärorikt oerhört välorganiserat. Helt klart finns många utmaningar för svensk idrott, men den är verkligen landets största folkrörelse med imponerande 3,2 miljoner medlemmar, 20 000 föreningar och 600 000 ideella ledare.

//Pär Höckert